آشیان / برچسب آرشیوها:  بچه‌های بی خبر

برچسب آرشیوها:  بچه‌های بی خبر

بخشی از کتاب «جای خالی مامان»

دیگه مطمئن بودم که از آخرین بار که مامان را دیده بودیم، بیشتر از هشت ماه می‌گذرد. تو مدرسه داشتیم برای امتحان‌های ثلث سوم آماده می‌شدیم و هنوز خبری از مامان نبود. فقط امیدوار بودم وقتی خبری می‌شه، به من هم چیزی بگویند. گوش‌هایم تیز بود که پچ پچ بقیه …

بیشتر بخوانید