In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بیانیه‌، کانون نویسندگان ایران، بازداشت اخیر، روزنامه نگاران

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران

هنوز زمان درازی از بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران در تهران نگذشته است که موج تازه ای از دستگیری روزنامه نگاران در ایلام شکل گرفت. بهانه هم مطابق معمول همان بهانه ی نخ نمای پیشین است که از جمله چندی پیش در مورد مستند سازان سینما…
ادامه مطلب ...