آشیان / برچسب آرشیوها:  بیست‌ویکم

برچسب آرشیوها:  بیست‌ویکم

گرافین: مادّهٔ انقلابیِ قرنِ بیست‌ویکم!

گرافین: مادّهٔ انقلابیِ قرنِ بیست‌ویکم؛ محکم‌تر از فولاد، رساناتر از مِس، به‌نرمی لاستیک این واقعیتی است که پیشرفتِ دانش و فن در اساس مایهٔ پیشرفت جامعهٔ بشری است و دستاوردهای علمی- اگر مثل انرژی هسته‌یی و دینامیت و اینترنت در راه ویرانی و تخریب و جاسوسی علیه مردم استفاده نشوند- قاعدتاً …

بیشتر بخوانید