آشیان / برچسب آرشیوها:  بیماری‌های مزمن

برچسب آرشیوها:  بیماری‌های مزمن

بیماری‌های مزمن دموکراسی

«نه، دموکراسی نظام ایده‌آل نیست و حاکمیت اکثریت می‌تواند نه فقط اقلیت‌ها بلکه خود اکثریت مردم را هم به همراه اقلیت‌ها به‌قعر فلاکت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی ضد بشری بکشاند. حاکمیت اکثریت می‌تواند حاکمیت اکثریت ناسیونالیست افراطی تحریک شده‌ای باشد که حقوق اقلیت‌های دیگر را آشکارا زیرپای گذاشته و می‌تواند …

بیشتر بخوانید