In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تبیین سویه‌های اجتماع‌گرانه در مجموعه‌ی شعر «یک دقیقه‌ی عصر» سروده‌ی فرهادکریمی

تبیین سویه‌های اجتماع‌گرانه در مجموعه‌ی شعر «یک دقیقه‌ی عصر» سروده‌ی فرهادکریمی

شهرگان: فرهاد کریمی متولد ۱۳۵۸ روستایی با نام سرتنگ از توابع شهرستان دالاهوِ استان کرمانشاه است. پژوهشگر، نویسنده و شاعری جوان که ازنظر رویکرد فکری و روش زندگی چه ازنظر توانایی و تسلط بر بدبینی‌های جامعه‌ی امروز و چه ازنظر تکریم و تجلیل…
ادامه مطلب ...