آشیان / برچسب آرشیوها:  تحریم‌های اقتصادی، سلاح‌های کشتار جمعی، حبیب ناظری

برچسب آرشیوها:  تحریم‌های اقتصادی، سلاح‌های کشتار جمعی، حبیب ناظری

تحریم‌های اقتصادی:‌ سلاح‌های کشتار جمعی

تخاصم میان «غرب» و ایران، بدون اینکه هنوز یک تیر هم شلیک شود، آثار ویرانگر خودش را بر زندگی مردم ایران گذاشته است.   آخر همین هفته، مجمع عمومی و کنفرانس «شورای جهانی صلح» در شهر کاتماندو،‌ در نپال،‌ و با شعار اصلی «بیایید مبارزهٔ‌ ملت‌ها در راه صلح را …

بیشتر بخوانید