آشیان / برچسب آرشیوها:  ترجمه‌ی مؤدب میرعلایی، شعر، خورخه لوییس بورخس، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  ترجمه‌ی مؤدب میرعلایی، شعر، خورخه لوییس بورخس، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی، سپیده جدیری

سه شعر از خورخه لوییس بورخس

مؤدب میرعلایی، شاعر و مترجم، متولد 1346 است. ادبیات فارسی و سپس فرهنگ و زبان‌های باستان خوانده است. در هلند تعلیم و تربیت خوانده و به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار است. سه شعر از خورخه لوییس بورخس با ترجمه‌ی مؤدب میرعلایی   1 کتاب‌های من کتاب‌های من (که …

بیشتر بخوانید