آشیان / برچسب آرشیوها:  ترجمه‌ی چند شعر از شیرکو بی‌کس

برچسب آرشیوها:  ترجمه‌ی چند شعر از شیرکو بی‌کس

ترجمه‌ی چند شعر از شیرکو بی‌کس

این روزها حال و روز شاعر بلندآوازه‌ی کرد؛ شیرکو بیکس مساعد نیست و قریب چندماه است که در یکی از بیمارستان‌های سوئد بستری است. با یادی از این پاپلو نرودای کرد و با آرزوی سلامتی این شاعر کرد، ترجمه چند شعر از ایشان را تقدیم خوانندگان و فرهیختگان شهروند بی سی …

بیشتر بخوانید