آشیان / برچسب آرشیوها:  تروریسم، تحریک‌های خارجی، عامل تخریب، جنبش حق‌طلبی، محمد سهیمی، اقلیت‌های ملی

برچسب آرشیوها:  تروریسم، تحریک‌های خارجی، عامل تخریب، جنبش حق‌طلبی، محمد سهیمی، اقلیت‌های ملی

تروریسم و تحریک‌های خارجی عامل تخریب جنبش حق‌طلبی اقلیت‌های ملی

توضیح مترجم: مطلبی که ترجمهٔ آن را در اینجا می‌خوانید، نوشتهٔ آقای دکتر محمد سهیمی، استاد مهندسی شیمی و مواد در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که دستی و قلمی هم در ارتباط با رخدادهای سیاسی-اجتماعی ایران، و از جمله مسئلهٔ هسته‌یی ایران دارد. این نوشتهٔ ایشان با عنوان انگلیسی «به …

بیشتر بخوانید