تعامل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:17:49 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg تعامل – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 پیام فیلی: برخلاف سیاست‌مداران، مردم ایران و اسرائیل  تمایل قوی برای تعامل با هم دارند https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/ https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/#respond Sat, 03 Oct 2015 17:11:07 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=48438 نخستین مجموعه شعر پیام فیلی در سال ۱۳۸۴ با عنوان «سکوی آفتاب» به چاپ رسید و ده مجموعه شعر دیگر با عناوین: هندسه‌ی عریان ــ منصور؛ چوبه‌ها و بدعت‌ها ــ جهان قلمرو تنهایی ــ ترانه‌های انسانی ــ جنگ به روایت من ــ شاه بابا ــ حسنک ــ چشم‌های تو آفتاب...

The post پیام فیلی: برخلاف سیاست‌مداران، مردم ایران و اسرائیل  تمایل قوی برای تعامل با هم دارند appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/feed/ 0