آشیان / برچسب آرشیوها:  تقابل سنت

برچسب آرشیوها:  تقابل سنت

بحران جنسیت، تقابل سنت و مدرنیته‌:

آزاده دواچی

«نگاهی به داستان «سایه‌ی لیلی» نوشته‌ی علیرضا روشن»   بحران جنسیت و چالش‌های مواجه با آن یکی از پیچیدگی های جوامعی مثل ایران است که در آن تقابل دو جنس نه به صورت عادی بلکه در پرده ای از روابط اجتماعی و قوانین موجود در جامعه شکل می گیرد . …

بیشتر بخوانید