آشیان / برچسب آرشیوها:  تهران در قلبم، سرزمین پدری‌ام، ماتیاس کوپتسکی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  تهران در قلبم، سرزمین پدری‌ام، ماتیاس کوپتسکی، شهرگان

«تهران در قلبم، چگونه سرزمین پدری‌ام مرا یافت»

ماتیاس کوپتسکی در خانواده‌ای آلمانی بزرگ شده، و تنها چیزی که نمی‌تواند تصور کند این است که پدر واقعی‌اش یک مسلمان دو آتشه ایرانی است. کشوری که هرگز نمی‌خواسته سروکارش به آن بیفتد. »تلفن که زنگ زد در خانه تنها بودم. داشتم تخم مرغ نیمرو می‌کردم. گوشی را با عجله …

بیشتر بخوانید