In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

توصیه‌های پرستاری، ن. نادی، سالمندان، خبر، شهرگان، ورزش، تحرک، تغذیه

توصیه‌های پرستاری – بخش سوم

ورزش و تحرک دردوران سالمندییکی دیگر از تغییراتی که در بدن با افزایش سنّ ایجاد می‌شود، تغییرات در عضلات و استخوان‌ها می‌باشند. مانند اختلال در حرکت مفاصل، کندی حرکت، کاهش قدرت و استحکام عضلات و استخوان‌ها. عدم…
ادامه مطلب ...