آشیان / برچسب آرشیوها:  تکّه‌ها

برچسب آرشیوها:  تکّه‌ها

ذرّه‌ها و تکّه‌ها در فیزیک کوانتم

به‌عنوان یک نفر که پشتوانه تحصیلاتی وی اقتصاد بوده و زمینه‌های مورد علاقه مطالعاتی وی ادبیات، تاریخ، سیاست و فلسفه می‌باشد، می‌خواهد در زمینه فیزیک کوانتم صحبت بکند، شرط واقعبینی حکم می‌کند که نه در مقیاس یک نفر دانشمند فیزیک دان از صحبت‌های وی انتظار داشت. با اقرار اولیه به …

بیشتر بخوانید