نقد و بررسی

نگاهی به یک شعر فرناز جعفرزادگان از مجموعهٔ «ثانیه‌های گیج»

نیلوفر مسیح
دید  دوید  رسید  ندید «فرناز جعفر‌زادگان» در این اثر کوتاه از بانو جعفرزادگان که من به‌صورت خیلی تصادفی با آن برخورد کردم یک واژانه اتفاق...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!