آشیان / برچسب آرشیوها:  جت‌های جنگندهٔ اف۳۵، گسترش سلاح‌های هسته‌یی، حبیب ناظری، کنگرهٔ صلح کانادا

برچسب آرشیوها:  جت‌های جنگندهٔ اف۳۵، گسترش سلاح‌های هسته‌یی، حبیب ناظری، کنگرهٔ صلح کانادا

طرح جت‌های جنگندهٔ ۳۵-F در خدمت گسترش سلاح‌های هسته‌یی

کنگرهٔ صلح کانادا: طرح جت‌های جنگندهٔ ۳۵-F در خدمت گسترش سلاح‌های هسته‌یی ترجمهٔ حبیب ناظری خطر طرح خرید جنگنده‌های ۳۵-F، بسیار فراتر از صرف هزینه‌های کلان و فساد مالی در امر خرید است.   مخالفت با پیشنهاد دولت استیفن هارپر برای خرید جت‌های جنگندهٔ ۳۵-F بی‌وقفه و به طور روزافزونی …

بیشتر بخوانید