آشیان / برچسب آرشیوها:  جمهوری‌خواه، محسن صفاری،دویل مک مانوس، آمریکا

برچسب آرشیوها:  جمهوری‌خواه، محسن صفاری،دویل مک مانوس، آمریکا

چرخش به راست حزب جمهوری‌خواه

یادداشت مترجم: بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری در آمریکا با استمرار و گسترش خود موجب دوگونه عکس‌العمل و دو نوع پاسخ متفاوت در سطح اجتماعی و سیاسی شده است.  در سطح سیاسی حزب جمهوری خواه و هسته افراطی آن «تی پارتی» با استفاده از تزلزل و عدم موفقیت باراک اوباما در …

بیشتر بخوانید