In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جمهوری‌خواه، محسن صفاری،دویل مک مانوس، آمریکا

چرخش به راست حزب جمهوری‌خواه

یادداشت مترجم: بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری در آمریکا با استمرار و گسترش خود موجب دوگونه عکس‌العمل و دو نوع پاسخ متفاوت در سطح اجتماعی و سیاسی شده است. در سطح سیاسی حزب جمهوری خواه و هسته افراطی آن «تی…
ادامه مطلب ...