In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جنازه مریم بنت سعید

«جنازه مریم بنت سعید»+

 و روح اله خمینی و همه مردانش که صلح را انتخاب نکردند!ساعت، پنج دقیقه مانده به عصر، عصرِ همین روز، همین حالاظاهرِ امر نشان می‌دهد این‌طوررأس شبکه کسی دارد از خورِ موسا پخش می‌کند چیزیرَفته رَفته دیگر از رویِ مین‌ها پایین نمی‌آید…
ادامه مطلب ...

نردبانی از گذشته‌ی رنج‌هایم به آینده‌ی رنج‌هایم

گفت‌وگو با داریوش معمار به بهانه‌ی چاپِ سرایش جدیدِ «جنازه مریم بنت سعید»؛- بخش نخست -کتاب «جنازه مریم بنت سعید؛ عاشقانه‌ای برای جنگ» سروده‌ی داریوش معمار، بعد از ۱۰ سال با اعمال پاره‌ای تغییرات و در واقع به شکل سرایشی جدید، با…
ادامه مطلب ...