آشیان / برچسب آرشیوها:  جنبش اجتماعی

برچسب آرشیوها:  جنبش اجتماعی

به جنبش اجتماعی 15$ بپیوندیم!

ما شهروندان ایرانی – کانادایی و مهاجرین و پناهند‌گان تازه‌وارد ایرانی که از ‌دستاوردها‌ی مبارزاتِ اجتماعی و مدنی پیشینیان و مردم ساکن کانادا ‌در عرصه‌های گوناگون‌ بهره می‌بریم، ‌اینک نوبت ما‌ست که به همراه مردم بومی و سایر شهروندان کانادا برای حفظ دستاوردهای مبارزات اجتماعی این کشور و بهترشدن شرایط …

بیشتر بخوانید