آشیان / برچسب آرشیوها:  جنبش سبز، مقاومت، بازرگان، مصالحه‌ی خاتمی، حسن محدثی، ایران، شهرگان، خبر

برچسب آرشیوها:  جنبش سبز، مقاومت، بازرگان، مصالحه‌ی خاتمی، حسن محدثی، ایران، شهرگان، خبر

مقاومت بازرگان و مصالحه‌ی خاتمی

تن دادن به الزامات نامحدودِ مشارکت سیاسیِ محدود و دست کشیدن از اتکا به نیروهای جامعه‌ی مدنی، خطری است که عمل‌کرد نیروهای کنش‌گری چون سیدمحمد خاتمی می‌تواند به‌بار آورد و مرگ جنبش سبز را از دورن خودش رقم زند. پیش‌درآمد این مقاله‌ای است که حداقل شش ماه جلوتر از انتخابات …

بیشتر بخوانید