In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جهان در هفته‏

جهان در هفته‏‌ای که گذشت

جهان در هفته‏ای که گذشت اصلاً حال خوشی نداشت. با اینکه در قسمت‏های زیادی از دنیا خون و خون‏ریزی از قوزک پا هم فراتر می‏رفت اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و کماکان «ایشان» ظهور نکرد.گزارشاتی پررنگ حاکی است که بارش برف سنگینی که در وسط بهار عربی…
ادامه مطلب ...