آشیان / برچسب آرشیوها:  حتی بدون تو، کولی من

برچسب آرشیوها:  حتی بدون تو، کولی من

حتی بدون تو، کولی من!

منتظرم! هنوز و تمام این سالهایی که بی تو گذشت! نه خیال کنی از تو گله دارم، نه! می دانم، این من بودم که عشقم را در ازای تردید هایم، به بهای ترسم از ریختنِ ابرو، به انتظار فروختم. چه معامله ای؟ و من هنوز منتظرم مثل یک برگِ تشنه، …

بیشتر بخوانید