In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حجت ‌سپهوند

ماموریت شازده برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد ایران

 مدتی پیش شاید برای اولین بار بود که احمد توکلی، نماینده مجلس به صورت جدی‌تر از همیشه خواستار خروج نظامی‌ها از اقتصاد ایران شده بود. پس از آن سرلشکر حسن فیروزآبادی در قامت رئيس ستاد كل نيروهای مسلح اعلام کرد که نظامی‌ها آمادگی خروج از…
ادامه مطلب ...