In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حسن عظیمی، رمان،‌ جهان زندگان، محمد محمدعلی

چشم در چشم‌ِ مرگ

نگاهی به رمان «جهان زندگان» اثر تازه محمد محمدعلیمحمد محمدعلی از یک دریچه‌ی 30 در 40 در «جهان زندگان...» به درون دنیای تاریک مرگ نفوذ می‌کند تا اشباح زنده مردگان را در یک اثر تازه هنری پیش روی ما بگذارد.…
ادامه مطلب ...