حسینی – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Tue, 27 Feb 2018 21:25:02 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg حسینی – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 نگاهی به رمان «زمستان تپه‌های سوما» https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%be%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%be%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7/#respond Tue, 23 May 2017 13:27:13 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=55437 نگاهی به رمان «زمستان تپه‌های سوما» اکرم پدرام‌نیا  |  انتشارات نگاه چاپ اول ۹۳ / ۲۵۵ صفحه [clear] «می‌خواهم بگویم با این کاغذها و حرف‌ها خوب باش. مهربان باش! چه خون دل‌ها که برایشان خورده شده. اما نفسم را در سینه نگه می‌دارم. می‌فهمد می‌خواهم چیزی بگویم. سرش را از...

The post نگاهی به رمان «زمستان تپه‌های سوما» appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%be%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
خوانشی از مجموعهٔ «همهٔ کلمات در میدان ونک پیاده می‌شوند!» سریا داودی حموله https://shahrgon.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%d9%94-%d9%87%d9%85%d9%87%d9%94-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://shahrgon.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%d9%94-%d9%87%d9%85%d9%87%d9%94-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Thu, 24 Sep 2015 15:32:18 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=48346 مجموعهٔ «همهٔ کلمات در میدان ونک پیاده می‌شوند!» هفتمین مجموعهٔ منتشرشدهٔ شعر سریا داودی حموله شاعر خوزستانی است. با نگاه و بیان خاص خودش، که سبک خاص او را در شعر سپید می‌سازد. هرچند ابتدا دشوار به نظر می‌آید و ورود به فضای شعر به‌آسانی صورت نمی‌گیرد، اما به اعماق...

The post خوانشی از مجموعهٔ «همهٔ کلمات در میدان ونک پیاده می‌شوند!» سریا داودی حموله appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87%d9%94-%d9%87%d9%85%d9%87%d9%94-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0