برچسب : حقوق بشر افغانستان

تئاتر و سینما جهان رويدادها صفحه اول گزيده‌ها هنر

افغانستان را تنها نگذاریم!

شهرگان
به بهانه دومین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر افغانستان  زمان طولانی نیاز است تا نسلی پرورش یابد که به عشق و زندگی بها دهد....