In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حمل‌ونقل عمومی

آری، ما به حمل‌ونقل عمومی بهتری نیازمندیم

نوشته Derrick O’Keefe | ترجمه صفار ساعد‌[email protected]همه‌پرسی درباره حمل‌ونقل عمومی ونکوور بزرگ در همین ماه شروع می‌شود. علیرغم کمپین بزرگی که بیشترین تعداد از شهرداران و احزاب سیاسی این منطقه از آن حمایت می‌کنند، طرفداران "نه"…
ادامه مطلب ...