In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حمید مافی، جنگ اقتصادی، ایران و غرب

جنگ اقتصادی ایران و غرب

شهرگان: حاکمان جمهوری اسلامی ایران در همه سال‌های پس از انقلاب، هر آن جا که حکومت در اداره امور ناتوان بوده، پای دشمن را به میان کشیده‌اند. زیستن در شرایط دشمن زی و توهم توطئه ویژگی همیشه حکومت جمهوری اسلامی بوده است. چه در حوزه سیاست و…
ادامه مطلب ...