آشیان / برچسب آرشیوها:  خامنه ای، پیمان وهاب زاده، محمود صدری، نادر هاشمی، جنبش سبز

برچسب آرشیوها:  خامنه ای، پیمان وهاب زاده، محمود صدری، نادر هاشمی، جنبش سبز

متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز

متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز

فصلنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درنگ در اولین شماره خود که در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شده‌است دو سئوال پیرامون متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز طرح کرده و از سه استاد علوم انسانی دانشگاه‌های آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) درخواست پاسخ نموده‌است.  پیمان وهاب زاده، محمود …

بیشتر بخوانید