آشیان / برچسب آرشیوها:  خانواده‌های زندانیان سیاسی

برچسب آرشیوها:  خانواده‌های زندانیان سیاسی

​تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ اوین در برابر دادسرای بازار

ایرانیان و بشر دوستان در سراسر جهان! علیه اعدام ها، ضرب و شتم زندانیان سیاسی – عقیدتی و اقدامات ضد حقوق بشری در ایران اقدام کنیم به آگاهی هم‌میهنان ایرانی و تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می‌رسانیم که به رغم تسلیم قهرمانانه در زمینه پروژه هسته ای و …

بیشتر بخوانید