تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  خدایان کاسی، اسلاف لران، لر، کاشو، کاسی، جواد مفرد کهلان

برچسب آرشیوها:  خدایان کاسی، اسلاف لران، لر، کاشو، کاسی، جواد مفرد کهلان

نظری به نام و نشان خدایان کاسی (اسلاف لران)

کاشو (کاسی) و کاشیتو (کاسیتو) ایزد و الهه قبیله ای کاسیان ایزدان شراب به شمار می رفتند. قصر شیرین به نام الهه کاسیتو بیت ماتی (خانه شراب) نامیده می شد. نامهای ماد، لُر و کاسی جملگی به معنی شراب و دُرد شراب هستند. قصر شیرین در واقع قصر شراوین یعنی شهر …

بیشتر بخوانید