In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

خسرو پرویز، عشق‌بازی، شیرین، زادهٔ دیار ارمَن، شکر، اصفهانی، صدها زن ، نعمت ناظری، شهرگان، هوس‌رانی‌ها، عشق‌بازی‌ها، شاه ساسانی

هوس‌رانی‌ها و عشق‌بازی‌های دو شاه ساسانی – بخش دوم و پایانی

برداشت نعمت ناظریاز شاهنامهٔ فردوسی و روایت نظامی گنجوی بخش دوم و پایانیخسرو پرویز و عشق‌بازی با «شیرین»، زادهٔ دیار ارمَن و «شکر» اصفهانی و صدها زن دیگر یادآوری: در بخش پیش خواندید که در عرصهٔ ادب و فرهنگ فارسی، هوس‌رانی‌ها…
ادامه مطلب ...