آشیان / برچسب آرشیوها:  خسرو پرویز، عشق‌بازی، شیرین، زادهٔ دیار ارمَن، شکر، اصفهانی، صدها زن ، نعمت ناظری، شهرگان، هوس‌رانی‌ها، عشق‌بازی‌ها، شاه ساسانی

برچسب آرشیوها:  خسرو پرویز، عشق‌بازی، شیرین، زادهٔ دیار ارمَن، شکر، اصفهانی، صدها زن ، نعمت ناظری، شهرگان، هوس‌رانی‌ها، عشق‌بازی‌ها، شاه ساسانی

هوس‌رانی‌ها و عشق‌بازی‌های دو شاه ساسانی – بخش دوم و پایانی

برداشت نعمت ناظری از شاهنامهٔ فردوسی و روایت نظامی گنجوی   بخش دوم و پایانی خسرو پرویز و عشق‌بازی با «شیرین»، زادهٔ دیار ارمَن و «شکر» اصفهانی و صدها زن دیگر   یادآوری:  در بخش پیش خواندید که در عرصهٔ ادب و فرهنگ فارسی، هوس‌رانی‌ها و عشق‌بازی‌های دو شاه ساسانی …

بیشتر بخوانید