پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

پیش‌نیاز خشک‌سالی و دروغ

کیان ثابتی
در همین ابتدا، ذکر این نکته را لازم می‌دانم که این نوشتار به‌هیچ‌وجه به هدف تبلیغ برای تئاتر «خشک‌سالی و دروغ» نوشته‌نشده و نگارنده اصلاً...