آشیان / برچسب آرشیوها:  خوش‌پوش‌ترین، خوش‌صداترین، اشعار، سپیده جدیری، علیرضا بهنام

برچسب آرشیوها:  خوش‌پوش‌ترین، خوش‌صداترین، اشعار، سپیده جدیری، علیرضا بهنام

خوش‌پوش‌ترین و خوش‌صداترین اشعاری که خواندم

نگاهی به کتاب دو زبانه (فارسی – دانمارکی) “چشمی عجیب مورب و منقوش سر می‌خورد روی شامگاه” اثر علیرضا بهنام  اگر برای شعر بتوان صفاتی انسانی در نظر گرفت، بی‌هیچ تردیدی می‌توانم بگویم که شعر علیرضا بهنام از «خوش‌پوش»ترین و «خوش‌صدا»ترین اشعاری‌ست که به عمرم دیده‌ام، شنیده‌ام و خوانده‌ام. برشمردنِ …

بیشتر بخوانید