آشیان / برچسب آرشیوها:  خَفیّه‌‌‌‌‌‌پارتی، گوزر، داستان ، طنز

برچسب آرشیوها:  خَفیّه‌‌‌‌‌‌پارتی، گوزر، داستان ، طنز

خَفیّه‌‌‌‌‌‌پارتی

«…طولی نکشید که فوج لشگریان و گزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دارالحکومه به همۀ بلاد و اکناف سرزمین پهناور گسیل شدند تا اجرای قوانین را تضمین و خاطیان را دستگیر کنند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محبس کشند. به وقتِ فراغت نیز، حسبِ مزاح و مضحکه، ناغافل به مستراح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شبیخون ‌‌‌‌‌‌زدند و اشخاصی را که در اثنای قضای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاجت …

بیشتر بخوانید