آشیان / برچسب آرشیوها:  خیزش‌های جدید، علیه سیستم، امانوئل والرستاین، محسن صفاری، شهرگان

برچسب آرشیوها:  خیزش‌های جدید، علیه سیستم، امانوئل والرستاین، محسن صفاری، شهرگان

خیزش‌های جدید علیه سیستم

من در سالهای ۱۹۷۰، به منظور ایجاد یک فرمول بندی که بتواند آنچه که به صورت تاریخی و تحلیلی دو نوع جنبش توده‌ای متمایز و از بسیاری جنبه‌ها رقیب یکدیگر بوده‌اند را در یک مجموعه تعریف کند، اصطلاح «جنبش سیستم ستیز» را ا بداع کردم، جنبش‌هایی‌ که تحت عنوان جنبش …

بیشتر بخوانید