برچسب : داریوش محمدی مجد

ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

و مقاومت ماند برای کورد که نام دیگر زندگی است مقاومت

شهرگان
شهرگان: داریوش محمدی مجد، دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی و نویسنده‌ی کتاب «احساس تنهایی و توتالیتاریسم» (نشر روشنگران و مطالعات زنان)، اساس کار خود...