آشیان / برچسب آرشیوها:  داستان، شکوفه آذر، روز گودال

برچسب آرشیوها:  داستان، شکوفه آذر، روز گودال

روز گودال

روز اول.  روزی که نوشتن اجتناب ناپذیر شد می‌خواستم فقط راه بروم. بروم بیرون. از روز اول، یعنی از روزی که از تایباد پیاده رفتم تا هرات، در برابر وسوسه نوشتن مقاومت کردم. زیرا نوشتن به خودی خود معتبر نیست. اما درست در همین لحظه یعنی در حالی که ماه …

بیشتر بخوانید