In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

درس‌های یونان ‌

درس‌های یونان برای ‌NDP در بریتیش کلمبیا

سیریزا انتخابات را در یونان برد. یک حزب جدید چپ که در طول فقط یک دهه، از حاشیه زندگی سیاسی، با قول جاروب کردن سیاست‌های تبهکارانه ریاضت کشی، به قدرت خزید.این پیروزی تاریخی سیریزا، زنگ خطر را برای راستگرایان و بانکداران در سرتاسر دنیا به…
ادامه مطلب ...