ادبیات دیدگاه نقد و بررسی

روایت سرزمین مادری: نگاهی به داستان بلند در آنکارا باران می‌بارد

آزاده دواچی
روایت سرزمین مادری: نگاهی به داستان بلند در آنکارا باران می‌بارد نوشته‌ی حسین دولت‌آبادی   چرخش میان خیال و واقعیت و تصویرسازی از واقعیت درعین‌حال ادغام...