آشیان / برچسب آرشیوها:  در سوگ، آوازه‌خوان، گیلان‌زمین، مرگ، فریدون پوررضا، درگذشت، ایران، هادی ابراهیمی، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  در سوگ، آوازه‌خوان، گیلان‌زمین، مرگ، فریدون پوررضا، درگذشت، ایران، هادی ابراهیمی، شهرگان، شهروند بی سی

دوباره دل آسمان گرفت!

دوباره آسمونه دیل پورا بو! یادداشتی کوتاه در سوگ آوازه‌خوان بزرگ گیلان‌زمین فریدون پوررضا انس و الفت من با فریدون پوررضا تنها در صدا و آوای محلی گیلانی او بود نه در ارتباط شخصی و نزدیک با او.  من پوررضا را حتی برای یک‌بار از نزدیک ندیدم اما هربار با …

بیشتر بخوانید