صفحه اول گزيده‌ها

دستاورد جدید برای فعالین آزادی اینترنت

شهروند بی‌سی
دستاورد جدید برای فعالین آزادی اینترنت: ایجاد سرویس اتوماتیک ارتقای امنیت کاربران توسط فیس بوک  در پی ماه‌ها تلاش برخی از سازمان‌ها و فعالین آزادی...