آشیان / برچسب آرشیوها:  دل‌نوشته‌های یک پناهنده

برچسب آرشیوها:  دل‌نوشته‌های یک پناهنده

دل‌نوشته‌های یک پناهنده

«باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه از میان کوچه های خستگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریزم در پناه مدرسه»  نه…نه… شما را به خدا دیگر بس است. با شما هستم،آقا/خانوم…نخوانید. لااقل دیگر دم گوش من نخوانید. نه… نخوانید که چقدر این واژه‌ها از نظرم نگون‌بخت و شوریده‌حال‌اند که این چنین …

بیشتر بخوانید