In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دل‌نوشته‌های یک پناهنده

دل‌نوشته‌های یک پناهنده

«باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه از میان کوچه های خستگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریزم در پناه مدرسه»  نه…نه… شما را به خدا دیگر بس است. با شما هستم،آقا/خانوم…نخوانید. لااقل دیگر دم گوش من نخوانید. نه… نخوانید که چقدر این واژه‌ها…
ادامه مطلب ...