آشیان / برچسب آرشیوها:  دل نوشته‌

برچسب آرشیوها:  دل نوشته‌

دل نوشته‌ای برای سیمین بهبهانی

… سیمین سخن بگو، خاموشی تو، به فاجعه می ماند. جای خالی تو، چشم ها و نگاه هایمان را تلخ می کند. فقدان حضور تاریخی ات، دل ما زنان هموطن ات را مچاله می کند… تو به کُما رفته ای اما ترانه ها و غزل های تو، چو آبی زلال، …

بیشتر بخوانید