پیشنهاد سردبير گزيده‌ها گفت و گو

بهتر است دهان کجی‌ها را با دهان کجی پاسخ داد

سپیده جدیری
گفت‌وگو با رحمان چوپانی، نویسنده‌ی اهل جنوب؛ بهتر است دهان کجی‌ها را با دهان کجی پاسخ داد رحمان چوپانی داستان نویسی است که همیشه در...