آشیان / برچسب آرشیوها:  دوباره بهاری می‌شویم

برچسب آرشیوها:  دوباره بهاری می‌شویم

 بهارینه‌های شهرگان – ۳

هادی ابراهیمی رودبارکی - Hadi Ebrahimi Roudbaraki

دوباره بهاری می‌شویم هادی ابراهیمی رودبارکی می‌بینی! دوباره بهاری می‌شویم! ♦♦♦ شادابی نهفته در غنچه‌ دوباره بوسه می‌زند بر تن و جان بهاری گیاه شادمانگی‌ شگفتن سهم قهقهه‌ی گل بی‌گمان می‌رسد به تو و به من نیز بی‌کاست و کم ♦♦♦ در زنخندان لاجوردِ بی‌اخم و باز می‌سازد مرا زهره با …

بیشتر بخوانید