آشیان / برچسب آرشیوها:  دو کلمه حرف

برچسب آرشیوها:  دو کلمه حرف

دو کلمه حرف

هوا، دم کرده و گرم است. شب، ترکیبی است، از سکوت و هیاهویی مرموز. خانم، مثل همیشه، سر شب خوابیده است. دخترک هم معلوم نیست چه وقت در خانه است و چه وقت نیست. گربه می‏داند که من تا پاسی از شب بیدارم. آمده است و کمی آنطرفتر دراز کشیده …

بیشتر بخوانید