آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران، بنیانگرایی، خاور میانه

برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران، بنیانگرایی، خاور میانه

بنیانگرایی در خاور میانه

 جایی که مردم از دولتشان بترسند، ستم حاکم است. جایی که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد. جفرسون 1743-1826 رییس جمهور و نویسنده بیانیه استقلال آمریکا. عدم شکوفانی اقتصادی سده 20م خاور میانه 4 علت عمده دارد: 1- غلبه شریعت بر مناسبات سرمایه داری. 2- سنت خودکامگی و استبداد. …

بیشتر بخوانید