آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران

برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران

مشکل نیما

می‌توان نیما را حلال ۳ تضاد آغاز سده (۱۴ ش.) شعر فارسی انگاشت: نو و کهنه، خارجی و داخلی، مدارا و ممیزی. هر ۳ مشکل در افسانه نیما تبلور یافته‌اند: او از شعر کهنه با قالب ثابت به شعر نو با قالب/ سطر متغیر رسید. ابزار دریافت فرهنگ مدرن خارجی …

بیشتر بخوانید

بلاغت در شعر

شعر عمل است؛ تخیل شبکه عصب مغز بوسیله تحریر سریال عضلات بالاتنه است. در آفرینش شعر شاعر دو مرحله فکر در عصب و بیان در عضله را سریال انجام می دهد. اخوان این دو را ذهن و زبان نامید. مغز انسان دارای دو نیمکره چپ و راست مانند نیمه مغز …

بیشتر بخوانید

شکنجه و استبداد

استبداد انتزاع لطمه به حقوق دیگریست. برای درک آن باید جنبه های حسی آنرا برشمرد. لطمه به حقوق دیگری یعنی اِعمال قدرت فرد مستبد بدون حق بیان فرد دیگر است. یکی از مظاهر استبداد شکنجه است. در پستوی مُقُر آمر شکنجه و خشونت است که با دور زدن قانون به …

بیشتر بخوانید

نقد ساختاری پرستوهای شهلا

اخلاق حاکم بر هر جامعه، اخلاق طبقه حاکم است – مارکس  مجموعه شعر، پرستوها، شهلا، انتشارات امیری، کابل، تیراژ ۱۰۰۰. نشر اولین کتاب شاعر هیجان آور است. مزین با مطلع شعر تاگور با تخالف آزادی/ خانواده: بگذار پرواز در آسمان‌ها/ به جمع کردن بال‌ها بر فراز آشیانه پایان یابد. بمعنای …

بیشتر بخوانید

مثلث شعر- فیلم – رقص در هنر الهه رهرونیا

 شعر طنینی است، سایه ای را به رقص می‌خواند. کارل سندبرگ ما به دور حلقه می‌رقصیم در گمان، ولی راز می‌داند در میان. رابرت فراست هرگز شمشیر را به مردی نده که رقص بلد نیست. کنفسیوس هنر ملکه‌ی همه‌ی دانش‌هایی ست که آگاهی را به مردم جهان منتقل می‌کند. داوینچی …

بیشتر بخوانید

ساختار در ژرفا- نقد داستان

ساختار در ژرفا شیوه بررسی ساختارگرایانه در زبانشناسی و نقد ادبی است. در نقد داستان سکوتی… از نویسنده مدرن جنوبی، مریم زنده بودی، شیوه ساختار در ژرفا با جدول تخالف دوگانه و نمایه/ چارت مراحل رویداد بکار رفت. این نقد نشان می‌دهد: ادبیات میزان‌الحراره‌ای‌ است برای حفاری ساختار در ژرفای …

بیشتر بخوانید