آشیان / برچسب آرشیوها:  رئیس جمهور، مالدیو، نجات، هابرماس، فرانک شیرماخر، احسان عابدی، محمد وحید

برچسب آرشیوها:  رئیس جمهور، مالدیو، نجات، هابرماس، فرانک شیرماخر، احسان عابدی، محمد وحید

«تنها یک نفر می‌تواند نجاتمان دهد: هابرماس!»

رئیس جمهور مالدیو: «تنها یک نفر می‌تواند نجاتمان دهد: هابرماس!»   گفت‌وگو کننده: فرانک شیرماخر ترجمه: احسان عابدی   چگونه می‌توان بدون لطمه زدن به سنت و راه انداختن جنگ داخلی، کشورهای اسلامی را مدرن کرد؟ پاسخ نزد محمد وحید، رئیس جمهور مالدیو است. او در گفت‌وگو با روزنامه‌ی فرانکفورتر …

بیشتر بخوانید